Menz haal aan van Netwerk24:

Ongetroude mans is sielkundig meer stabiel as getroude mans, volgens navorsers aan die Bowling Green State University in Ohio, Amerika.

Matthew Wright en Susan Brown het die verband tussen die huwelikstatus en sielkundige toestand van mense ouer as 50 ondersoek.

In die studie, wat in die Journal of Marriage and Family gepubliseer is, het hulle simptome van depressie, stresvlakke en eensaamheid van die deelnemers ontleed en gevind ongetroude mans is geneig om sielkundig meer stabiel te wees as getroude mans in dié drie aspekte.

 “Mense verwag dat getroude mans en vroue in die algemeen beter vaar as ongetroudes. Dit is eintlik nie die geval nie,” skryf die navorsers.Dit is volgens hulle vreemd, omdat die gemeenskap getroude paartjies beter behandel.

“Hul salaris is selfs hoër.”

Ongetroude mans wat saam met ander mense woon, soos vriende of familielede, is ook minder depressief, eensaam en stres minder as getroude mans.

Vroue is geneig om dieselfde vlakke van stres, depressie en eensaamheid te ervaar, ongeag hul huwelikstatus.

“Vroue is gewoonlik die versorgers van gesinne en ander mense en hulle ervaar die stres, depressie en eensaamheid wat met die versorging gepaard gaan.”

Al hoe meer ouer volwassenes bly ongetroud omdat hulle sosiale verhoudings bo romantiese verhoudings kies.

“Al hoe meer mense, veral vroue, voel hulle beleef nie ’n emosionele verhouding in hul huwelik nie. Hulle voel dat hulle sterker emosionele bande en ondersteuning van hul vriende en familie ontvang as van hul wederhelf.”

Wright en Brown sê hulle het nie dié bevindings voorspel nie, maar dit is duidelik dat die psige van mense stadig maar seker besig is om huweliksverhoudings te verwerp.

Meer as 1 000 mense tussen die ouderdom van 57 en 85 het aan die studie deelgeneem.”

Very, very interestink …. menz ervaar ‘n sterker emosionele band en ondersteuning van menzseMan as van vriende en familie.

Poerdez